วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แจ่มฟ้าพลาซ่า + 7-Eleven + Lotus Express + โชว์ห่วย ...สงครามค้าปลีก?

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่เกิดขึ้นมาหลายรายเริ่มจากรายแรกคือ 7-Eleven ตามมาด้วยการเปิดตัวของ แจ่มฟ้า พลาซ่า และล่าสุดการเปิดตัวของ Lotus Express

แน่นอนว่า สำหรับผู้บริโภคทั้งนักศึกษาและชาวบ้านใกล้เคียงแล้ว ย่อมเห็นด้วยกับการเปิดของร้านค้าเหล่านี้เพราะทำให้มีแหล่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น แต่สำหรับร้านโชว์ห่วยที่เปิดกิจการมานาน การมาของร้านค้าเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจอย่างจัง

ให้ท่านทำดังนี้
1. วิเคราะห์ SWOT ของ 7-Eleven, แจ่มฟ้าพลาซ่า และ Lotus Express
2. ร้านโชว์ห่วยที่ตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับร้านตามข้อ 1 ควรปรับตัวอย่างไร? อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ข้อสำคัญ ให้พิมพ์คำตอบใน Microsoft Word และส่งไปที่ jamnian54@gmail.com เท่านั้น

11 ความคิดเห็น:

 1. Sec.1 กลุ่ม.3
  การวิเคราห์ SWOT ของ 7-Elven,แจ่มฟ้าพลาซ่า และ Lotus Express
  7-Elven
  S:1. พนักงานมีประสิทธิภาพ
  2. เครื่องมือทันสมัย บริการครบวงจร
  3. มีระบบควบคุมการทำงานที่ดี
  4. มีการจัวางสินค้าอย่างมีระบบ
  5. เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
  6. มีการจัดทำโปรโมชั่นใหม่ๆ ตลอด
  W: 1. พนักงานบริการไม่เพียงพอ
  2. ป้ายราคาไม่ตรงกับสินค้า
  3. ไม่เปิดเพลงสร้างบรรยากาศในการซื้อของ
  O: 1. อยุ่ในที่ชุมชน
  2. ตั้งอยุ่ในย่านสถาบันการศึกษา(หน้ามหาวิทยาลัย)
  3. ผู้บริโภคชอบความสะดวกสบาย
  4. รัฐบาลมีการเปิดโอกาสให้มีการเปิดร้านสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น
  T: 1. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
  2. สภาพเศรษฐกิจตกต่อำ
  3. มีคุ่แข่งขนันจำนวนมาก

  ตอบลบ
 2. ต่อกระทู้ที่ 1
  แจ่มฟ้าพลาซ่า
  S: 1. ส่วนใหญ่มีสินค้าราคาถูก
  2. มีเครื่องมือบริการทันสมัย
  3. มีสินค้าให้เลือกมากมาย
  4. มีจุจัดโปรโมชั่นของสินค้า
  5. มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบ
  6. มีจุดตรวจสอบราคาสินค้า
  W:1. มีสินค้าให้เลือกมากทำให้สถานที่ดูแคบไม่สะดวกเวลาเลื่อกซื้อสินค้า
  2. ป้ายราคาไม่ตรงกับสินค้า
  3. สถานที่ไม่ค่อยสะอาด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  4. การทำงานยังไม่เป็นระบบ เช่น มีการจัดสินค้าในเวลาห้างเปิดบริการ
  5. มีเวลาเปิด-ปิด ห้างไม่ได้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
  O: 1. อยุ่ในที่ชุมชน
  2. ตั้งอยู่ในย่านสถาบันการศึกษา (หน้ามหาวิทยาลัย)
  3. ส่วนใหญ่คนในพื้นที่จะเคยชินกับการซื้อของจากห้างแจ่มฟ้ามากกว่า
  T: 1. สถานที่จอดรถไม่เพีงพอ
  2. สภาพเศรฐกิจตกต่ำ
  3. มีคุ่แข่งจำนวนมาก

  Lotus Express
  S: 1. เครื่องมือทันสมัยครบวงจร
  2. มีสินค้าจำพวกของสดจำหน่าย
  3. มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบ
  4. เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
  5. มีบริการชำระคาบริการต่างๆถูกกว่า
  W:1. บริการยังไม่ค่อยพร้อมเช่น ไม่มีเหรียญห้าสิบสตางทอน
  2. สินค้าราคาค่อนข้างแพง
  3. สินค้ามีให้เลืกน้อย
  4. ป้ายราคาสินคเบางตัวไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้ลูกค้าเกิดการสับสน
  O: 1. อยู่ในที่ชุมชน
  2. ตั้งอยู่ในย้านมหาวิทยาลัย
  3. รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการเปิดร้านสะดวกซื้อมากขึ้น
  4. ผุ้บริโภคชอบความสะดวกสบาย
  T:1. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
  2. สภาพเศรฐกิจตกต่ำ
  3. มีคู่แข่งจำนวนมาก

  ตอบลบ
 3. ต่อกระทู้ที่ 2
  ร้านโชห่วยควรปรับตัวดังต่อไปนี้
  =ความหลากหลายของสินค้า เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในร้านได้เป็นอย่างดี เพราะร้านโชห่วยเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ตามความพอใจ ไม่ใช่เป็นการบังคับขาย หรือมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกซื้อเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น
  =การสื่อสาร ณ จุดซื้อ เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอื่นๆ การสื่อสาร ณ จุดซื้อ เป็นเสมือนสื่อสุดท้ายที่ดึงดูดความสนใจและชักจูงให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดและตกแต่งร้าน หรือการนำตัวสินค้ามาเป็นสื่อ การใช้ธงราวหรือธงญี่ปุ่น การติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น
  =การจัดกิจกรรมและสาธิตสินค้า เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น แจกสินค้าตัวอย่าง การสาธิตสินค้า การจัดให้ชิมหรือการเล่นเกมรับของรางวัลพิเศษ
  =การให้บริการของพนักงานขาย สาเหตุที่ร้านค้าต้องสูญเสียลูกค้าไป ทั้งที่มีสินค้าวางจำหน่ายเหมือนร้านค้าอื่นๆ แถมราคาไม่แตกต่างกัน แต่ลูกค้ากลับไปซื้อสินค้าร้านอื่นแทน เนื่องจากไม่พอใจมารยาทและการต้อนรับของพนักงานขาย เจ้าของร้านจึงควรคัดสรร ฝึกอบรมเทคนิคและมารยาทให้กับพนักงานขายก่อนปฏิบัติงานจริง
  =ขั้นตอนการซื้อและจ่ายเงินควรต้องรวดเร็วและถูกต้อง ด้วย สาเหตุจากกระบวนการซื้อและจ่ายเงินของร้านดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ลูกค้าเสียเวลา จนเปลี่ยนใจไม่ซื้อในที่สุด
  =สุดท้ายคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะเหนือจากคุณประโยชน์สินค้าแล้ว ลูกค้าจะประทับใจร้านค้าที่มีบริการหลังการขาย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่า และส่งผลให้ซื้อซ้ำที่ร้านค้าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการสูงสุดของร้านโชห่วยทุกร้าน

  ตอบลบ
 4. กลุ่ม 5 เซก 1
  1. วิเคราะห์ SWOT 7-Eleven
  จุดแข็ง
  - มีการจัดร้านที่ดูมีระเบียบ ทางเดินเลือกซื้อสินค้ากว้างขวาง สะดวก
  - มีการบริการที่รวดเร็ว สะดวก เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีสินค้าครบครัน
  จุดอ่อน
  - ไม่มีโอกาสที่จะตกแต่งหรือจัดร้านได้ตามใจชอบ
  - ไม่มีความเป็นกันเองกับลูกค้า
  โอกาส
  - มีความทันสมัยเพราะวัยรุ่น หนุ่มสาวส่วนมากนิยมใช้บริการ 7 Elaven มากกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป
  - ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชน
  อุปสรรค
  - ลูกค้าโดยทั่วไปและส่วนมาก Saven จะเป็นวัยรุ่นถึงวัยทำงานที่อายุไม่เกิน 40 ปี ซึ่งลูกค้าที่มีอายุหรือเป็นผู้ใหญ่มักจะใช้บริการร้านค้าปลีกทั่วไปมากกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ ความคุ้นเคย ความเคยชิน และความเป็นกันเองที่ร้านค้าปลีกมีมากกว่า 7 Elaven ดังนั้น 7 Elaven มักจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ค่อยได้

  ตอบลบ
 5. วิเคราะห์ SWOT ร้านแจ่มฟ้า
  จุดแข็ง
  - สินค้ามีราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย มีการลดราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา อยู่ใจกลางแหล่งชุมชน ที่มีคนพลุกพล่าน สะดวกสบายในการไปใช้บริการ
  - เป็นร้านค้าที่มีสาขาไม่เยอะ เท่าที่เห็นในเชียงใหม่มีอยู่ที่เดียว คือ หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จุดอ่อน
  - เป็นร้านค้าที่ไม่มีอาหารสดจำหน่าย จำกัดเวลาในการเปิดให้บริการ คือ 10.00 - 22.00 น. เท่านั้น
  - แหล่งเงินทุนมีน้อยไม่สามารถขยายสาขามากได้
  โอกาส
  - ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาใช้บริการร้านแจ่มฟ้า ด้วยความเคยชิน ความคุ้นเคย เนื่องจากมีแห่งเดียวและส่วนมากจะใช้บริการมานานจนเกิดความเคยชิน โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งผู้ใหญ่ คนวัยทำงาน บุคคลทั่วไป วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และร้านแจ่มฟ้าตั้งอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนและอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โอกาสที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นมีสูงมาก
  - ร้านแจ่มฟ้าส่วนมากจะเป็นสินค้าของไทยเกือบทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ 7 Elaven และ Lotus Express
  อุปสรรค
  - มีคู่แข่งขันที่หลากกลาย คือ 7 Elaven และ Lotus Express ทำให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบ ส่งผลให้ยอดขายลดลง เพราะตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กัน
  - ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าต่างจังหวัด และไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพราะมีสาขาเพียง 2 สาขา คือ ลำพูนหน้านิคม และก็หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น

  ตอบลบ
 6. วิเคราะห์ SWOT Lotus Express
  จุดแข็ง
  - มีการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโม’
  - มีการจำหน่ายทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง
  - อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
  - จำหน่ายสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด
  - มีการให้บริการที่สะดวกสบาย
  - มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่
  - มีผลิตภัณฑ์เป็น Brand ของตัวเอง
  - มีบริการชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  จุดอ่อน
  - มีคู่แข่งขันล้อมรอบเป็นจำนวนมาก
  - สินค้าบางตัวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
  - จุดชำระเงินมีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
  - สถานที่จอดระมีน้อย
  - ผลิตภัณฑ์ของ Brand Lotus Express อาจไม่ได้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
  โอกาส
  - Lotus Express อาจสามารถขยายกิจการเพิ่มขึ้นได้
  - สามารถมีโอกาสด้านการพัฒนาของการให้บริการ เพื่อให้ความสะดวก สบายต่อลูกค้า
  - สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Brand ตัวเอง เพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
  อุปสรรค
  - ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ มีการแข่งขันสูง ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาการว่างงาน ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยกัน ทำให้เกิดการตัดสินใจยากในการเลือกซื้อสินค้า
  2. ร้านโชว์ห่วยที่ตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับร้านตามข้อ 1 ควรปรับตัวอย่างไร? อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
  = จากทำเลที่ตั้งของร้านโชว์ห่วยจะพบว่ามีการตั้งร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งมีความทันสมัยมาตั้งเป็นคู่แข่งขันที่มีจุดเด่นแล้วสามารถสร้างจุดสนใจเป็นที่น่าข้าวของร้าน ซึ่งทางร้านค้าโชว์ห่วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาสู้กับร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยให้ร้านค้าโชว์ห่วยจะมียอดขายได้เท่ากับ 7 Elaven ร้านแจ่มฟ้า และ Lotus Express หรือมียอดสูงกว่า แต่จะเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ร้านค้าโชว์ห่วยสู้กับ 7 Elaven ร้านแจ่มฟ้า และ Lotus Express ได้เพื่อสามารถอยู่รอดได้ ในสภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนทั่วไปมีการใช้สอยอย่างประหยัด การซื้อสินค้าก็จะมีการพิจารณาราคา เปรียบเทียบขนาด คุณภาพ ต่าง ๆ เพื่อให้คุ้มค่าที่สุดในการจับจ่ายในแต่ละครั้ง

  ตอบลบ
 7. กลยุทธ์ที่ 1 ราคาต่ำ กำไรน้อย ขายให้ได้ปริมาณมาก
  การที่ร้านค้าโชว์ห่วยเป็นการดำเนินในรูปแบบครัวเรือน ส่งผลกระทบของร้านโชว์ห่วยจะเป็นลูกค้า(รักษากลุ่มลูกค้าเดิม) การเลือกซื้อสินค้าถึงแม้ว่าจะมี 7 Elaven ร้านแจ้มฟ้า และ Lotus Express เปิดอยู่รอบข้าง แต่ระยะทางที่ลูกค้าจะเลือกซื้อเพราะราคา ที่ถูกกว่า ลูกค้าจะเลือกร้านโชว์ห่วย
  กลยุทธ์ที่ 2 ร้านดูดี คนขายเป็นกันเอง ราคาคนไทย
  เป็นการขายแบบเป็นกันเอง มีการพูด คุย ทักทายลูกค้าให้มีความคุ้นเคยเสมือนพี่น้อง ปรับเปลี่ยนร้านค้าให้การการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ มีการจัดทำโปรโมชั่นอยู่กลางร้านและเมื่อลูกค้าชำระเงิน ก็จะมีการลดราคาให้เป็น 102 เป็น 100 ซื้อเหล้า เบียร์ แถมถั่ว ถึงแม้ว่าจะเป็นของแถมที่มีราคาไม่กี่บาท แต่สามารถซื้อความพึงพอใจของลูกค้าได้มาก และโอกาสที่ถูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำสูงถึง 90 %
  กลยุทธ์ที่ 3 เป็นการจำหน่ายสินค้าในชีวิตประจำวันครบวงจร ที่ลูกค้าสามารถซื้อและใช้บริการทุกชนิดภายในร้าน
  เป้าหมายที่สำคัญของร้านค้าโชว์ห่วยที่ต้องการจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบวงจร สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครบ นอกจากนี้ทางร้านโชว์ห่วยจะมีการขายสินค้าที่ครบวงจรเป็นการกระตุ้นการซื้อของลูกค้าซึ่งตั้งราคาถูกกว่า ซื้อเป็นคู่ได้ของแถมโดยมีการเขียน ติดป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับรู้แล้วนอกจากนั้นจะมีการจัดทำโปรโมชั่นลดทั้งร้านทุก ๆ เทศกาล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ำ

  ตอบลบ
 8. วิเคราะห์ SWOT โลตัส Express และ 7-Eleven มีการวางแผนในการดำเนินงานคล้ายกันดังนี้
  จุดแข็ง
  1. สินค้าดีมีคุณภาพ
  2. ทำเลที่ตั้งสะดวกสบายและมีเครื่องมือที่ทันสมัย
  3. มีการจำหน่ายจำพวกอาหารสด
  4. บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส
  5. พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
  จุดอ่อน
  1. ไม่สามารถซื้อของในจำนวนมากได้ เช่น ครอบครัวไม่เกิน 3 ชิ้น
  2. สินค้าบางอย่างอาจมีไม่ครบเหมือนห้างใหญ่
  3. สถานที่ภายในร้านไม่กว้างขวาง
  โอกาส
  1. สถานที่ใกล้มหาวิทยาลัย
  2. นำผลิตภัณฑ์มาทำโปรโมชั่นโดยใช้ซับพลายเออร์ของร้านมาโปรโมท
  3. มีการสะสมแสตมป์เลือกซื้อสินค้า
  4. มีการโฆษณาที่คู่ค้าทำธุรกิจร่วมกับทางร้าน
  อุปสรรค
  1. ไม่มีสถานที่จอดรถ
  2. คู่แข่งขันมีมาก
  3. เศรษฐกิจเกิดภาวะตกต่ำ

  ตอบลบ
 9. แก้ไข กลุ่ม 7 sce.2
  วิเคราะห์ SWOT โลตัส Express และ 7-Eleven มีการวางแผนในการดำเนินงานคล้ายกันดังนี้
  จุดแข็ง
  1. สินค้าดีมีคุณภาพ
  2. ทำเลที่ตั้งสะดวกสบายและมีเครื่องมือที่ทันสมัย
  3. มีการจำหน่ายจำพวกอาหารสด
  4. บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส
  5. พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
  จุดอ่อน
  1. ไม่สามารถซื้อของในจำนวนมากได้ เช่น ครอบครัวไม่เกิน 3 ชิ้น
  2. สินค้าบางอย่างอาจมีไม่ครบเหมือนห้างใหญ่
  3. สถานที่ภายในร้านไม่กว้างขวาง
  โอกาส
  1. สถานที่ใกล้มหาวิทยาลัย
  2. นำผลิตภัณฑ์มาทำโปรโมชั่นโดยใช้ซับพลายเออร์ของร้านมาโปรโมท
  3. มีการสะสมแสตมป์เลือกซื้อสินค้า
  4. มีการโฆษณาที่คู่ค้าทำธุรกิจร่วมกับทางร้าน
  อุปสรรค
  1. ไม่มีสถานที่จอดรถ
  2. คู่แข่งขันมีมาก
  3. เศรษฐกิจเกิดภาวะตกต่ำ

  ตอบลบ
 10. ต่อ กลุ่ม 7 sec.2
  แจ่มฟ้าพลาซ่า
  จุดแข็ง
  1. สินค้ามีราคาถูก
  2. การจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่
  3. มีดิสเพลย์สำหรับสินค้าลดราคา
  4. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดทั้งบริโภคและอุปโภค
  จุดอ่อน
  1. สถานที่คับแคบ
  2. พนักงานเคาท์เตอร์ไม่เพียงพอ
  3. แสงสว่างในร้านไม่คอยเพียงพอในบางจุด
  4. สินค้าบางอย่างมากเกินไปทำให้ไม่มีที่วางสินค้า
  5. เครื่องมือไม่ทันสมัย
  โอกาส
  1. เปิดให้ธุรกิจภายนอกเข้ามาให้บริการ เช่น ผึ้งน้อย HARA แม่วังสื่อสาร เป็นต้น
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจตามความเหมาะสมและจำเป็น
  อุปสรรค
  1. มีคู่แข่งขันรอบข้างสูง
  2. ไม่มีสถานที่จอดรถเพราะติดกับถนนใหญ่

  ตอบลบ
 11. ต่อ กลุ่ม 7 sec.2
  ร้านโชห่วยควรปรับตัวดังนี้
  ร้านโชห่วยควรคำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้าเป็นหลัก เพราะลูกค้าต้องการความสะดวกสบายและความเป็นกันเองในการใช้บริการ โดยธรรมชาติผู้คนชอบความสะดวกอยู่แล้วหากทางร้านวางสินค้าไว้ระเกะระกะก็อาจจะทำให้เสียโอกาสได้ ในทางที่ดีทางร้านควรจะมีที่จัดเก็บสินค้าไว้ให้เป็นระเบียบ จัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่แยกประเภทอุปโภคบริโภคไม่ให้วางปะป่นกัน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ควรมีสินค้ากักตุนไว้ในร้านให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็ว จัดทำโปรโมชั่นตามเทศกาล ส่งเสริมการขายโดยการ ลด แลก แจก แถม ให้ดึงดูดใจ

  ตอบลบ